Biểu diễn ngoài trời

Biểu diễn ngoài trời

Biểu diễn ngoài trời

Giải pháp sản phẩm

Biểu diễn ngoài trời

Takstar cung cấp phương án giải quyết hệ thống âm thanh trọn gói cho hệ thống âm thanh biểu diễn ngoài trời, chúng tôi có các sản phẩm chuyên dụng gồm microphone, loa mảng tuyến tính, loa cho các buổ

Giải pháp Biểu diễn ngoài trời

Biểu diễn ngoài trời lớn

Biểu diễn ngoài trời lớn

Takstar cung cấp giải pháp cho giải trí KTV sang trọng, trong đó không gian rộng lớn cần đủ áp lực âm thanh. Hệ thống này bao gồm một cặp tủ loa chính 15 inch ELV-151, một cặp loa loa trần 12 inch ELV-121 và một bộ khuếch đại công suất 650W ELV-7A tương đối và bộ khuếch đại công suất 500W ELV-5A, một cặp 18 loa siêu trầm inch ELV-181SUB, bộ hiệu ứng trước EKX-4A, do đó cung cấp hiệu ứng mạnh mẽ cho ứng dụng khoảng 50-70 mét vuông. G3 micro không dây thông minh UHF, được thiết kế riêng cho dự án KTV, có tính năng kết hợp tần số không dây thông minh tiên tiến. Với thiết bị Karaoke bên ngoài với nhau, toàn bộ hệ thống phù hợp với nhiều ứng dụng buồng sang trọng khác nhau của KTV.Takstar cung cấp giải pháp cho giải trí KTV sang trọng, trong đó không gian rộng cần đủ áp lực âm thanh. Hệ thống này bao gồm một cặp tủ loa chính 15 inch ELV-151, một cặp loa loa trần 12 inch ELV-121 và một bộ khuếch đại công suất 650W ELV-7A tương đối và bộ khuếch đại công suất 500W ELV-5A, một cặp 18 loa siêu trầm inch ELV-181SUB, bộ hiệu ứng trước EKX-4A, do đó cung cấp hiệu ứng mạnh mẽ cho ứng dụng khoảng 50-70 mét vuông. G3 micro không dây thông minh UHF, được thiết kế riêng cho dự án KTV, có tính năng kết hợp tần số không dây thông minh tiên tiến. Với các thiết bị Karaoke bên ngoài với nhau, toàn bộ hệ thống phù hợp với nhiều ứng dụng buồng sang trọng khác nhau của

Biểu diễn ngoài trời trung bình

Biểu diễn ngoài trời trung bình

Takstar cung cấp giải pháp cho giải trí KTV sang trọng, trong đó không gian rộng lớn cần đủ áp lực âm thanh. Hệ thống này bao gồm một cặp tủ loa chính 15 inch ELV-151, một cặp loa loa trần 12 inch ELV-121 và một bộ khuếch đại công suất 650W ELV-7A tương đối và bộ khuếch đại công suất 500W ELV-5A, một cặp 18 loa siêu trầm inch ELV-181SUB, bộ hiệu ứng trước EKX-4A, do đó cung cấp hiệu ứng mạnh mẽ cho ứng dụng khoảng 50-70 mét vuông. G3 micro không dây thông minh UHF, được thiết kế riêng cho dự án KTV, có tính năng kết hợp tần số không dây thông minh tiên tiến. Với các thiết bị Karaoke bên ngoài với nhau, toàn bộ hệ thống phù hợp với nhiều ứng dụng buồng sang trọng khác nhau của KTV.

Biểu diễn ngoài trời nhỏ

Biểu diễn ngoài trời nhỏ

Takstar cung cấp giải pháp cho giải trí KTV sang trọng, trong đó không gian rộng lớn cần đủ áp lực âm thanh. Hệ thống này bao gồm một cặp tủ loa chính 15 inch ELV-151, một cặp loa loa trần 12 inch ELV-121 và một bộ khuếch đại công suất 650W ELV-7A tương đối và bộ khuếch đại công suất 500W ELV-5A, một cặp 18 loa siêu trầm inch ELV-181SUB, bộ hiệu ứng trước EKX-4A, do đó cung cấp hiệu ứng mạnh mẽ cho ứng dụng khoảng 50-70 mét vuông. G3 micro không dây thông minh UHF, được thiết kế riêng cho dự án KTV, có tính năng kết hợp tần số không dây thông minh tiên tiến. Với các thiết bị Karaoke bên ngoài với nhau, toàn bộ hệ thống phù hợp với nhiều ứng dụng buồng sang trọng khác nhau của KTV.

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!