Biểu diễn

Micro TAKSTAR PH 130

Giá bán: Liên hệ

Micro TAKSTAR TS-K201

Giá bán: 950.000 đ

Micro TAKSTAR X3HH

Giá bán: 2.650.000 đ

Micro TAKSTAR SM-10

Giá bán: 3.490.000 đ

Micro TAKSTAR TS-9310

Giá bán: Liên hệ

Micro TAKSTAR SM-9

Giá bán: 2.500.000 đ

Bộ micro không dây Takstar TS-7220HP

Giá bán: Liên hệ

Bộ micro không dây Takstar TS-7220HH

Giá bán: Liên hệ

Bộ micro không dây Takstar TS-7220PP

Giá bán: Liên hệ

Micro không dây Takstar PCM-5550

Giá bán: Liên hệ

Micro không dây Takstar X5

Giá bán: Liên hệ

Micro không dây Takstar X3

Giá bán: 4.380.000 đ

Micro không dây Takstar TS-8807

Giá bán: 4.200.000 đ

Micro không dây Takstar TS-6700

Giá bán: 5.280.000 đ

Micro không dây Takstar TS-6720

Giá bán: Liên hệ

Bộ micro không dây cầm tay Taksar TS-7210H

Giá bán: Liên hệ

Bộ phát không dây cài áo Takstar TC-TL

Giá bán: 750.000 đ

Micro không dây Takstar DG-K80

Giá bán: Liên hệ

Micro không dây UHF Takstar X6

Giá bán: 5.300.000 đ

Micro không dây VHF Takstar TS-6720

Giá bán: 5.530.000 đ

Micro không dây UHF Takstar TS-7210

Giá bán: Liên hệ

Micro không dây UHF Takstar X2

Giá bán: Liên hệ

Micro thu âm Takstar SM-10B

Giá bán: Liên hệ

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!