Micro thu âm chuyên nghiệp

Micro TAKSTAR PC-K200 mới 2023 (2nd Gen)

Giá bán: Liên hệ

Micro TAKSTAR PC-K200

Giá bán: 650.000 đ

Micro TAKSTAR GX6 USB

Giá bán: 2.000.000 đ

Micro TAKSTAR CM-60

Giá bán: Liên hệ

Micro TAKSTAR BM-600

Giá bán: Liên hệ

Micro TAKSTAR PC-K850

Giá bán: 2.380.000 đ

Micro TAKSTAR PH 130

Giá bán: Liên hệ

Micro TAKSTAR TAK55

Giá bán: 2.800.000 đ

Micro TAKSTAR PC-K320

Giá bán: 950.000 đ

Micro TAKSTAR CM-63

Giá bán: 990.000 đ

Micro TAKSTAR TAK45

Giá bán: Liên hệ

Micro TAKSTAR TAK35

Giá bán: 1.150.000 đ

Micro TAKSTAR SM-18

Giá bán: Liên hệ

Micro TAKSTAR PC-K220USB

Giá bán: 1.200.000 đ

Micro TAKSTAR PH200

Giá bán: 1.000.000 đ

Micro TAKSTAR PC-K750

Giá bán: Liên hệ

Micro TAKSTAR PCM-5600

Giá bán: Liên hệ

Micro TAKSTAR Liberty Gamer ROAR

Giá bán: Liên hệ

Micro TAKSTAR TA-68

Giá bán: 2.200.000 đ

Micro TAKSTAR GH1

Giá bán: 2.250.000 đ

Micro TAKSTAR PC-K220 (thế hệ 2)

Giá bán: Liên hệ

Micro TAKSTAR SM-10

Giá bán: 3.490.000 đ

Micro TAKSTAR CM-450L

Giá bán: Liên hệ

Micro TAKSTAR PC-K820

Giá bán: Liên hệ

Micro TAKSTAR SM-9

Giá bán: 2.500.000 đ

Micro TAKSTAR GX1 USB thu âm kỹ thuật số

Giá bán: Liên hệ

Micro TAKSTAR SM-18 PRO thu âm chuyên nghiệp

Giá bán: Liên hệ

Micro TAKSTAR SM-18 EL thu âm chuyên nghiệp

Giá bán: Liên hệ

Micro thu âm Takstar PC-K200 PLUS

Giá bán: Liên hệ

Micro phòng thu Takstar PC-K600

Giá bán: 1.450.000 đ

Micro phòng thu PC-K 800

Giá bán: 2.200.000 đ

Micro thu âm Takstar PC-K500

Giá bán: Liên hệ

Micro thu âm Takstar TA-54D

Giá bán: Liên hệ

Micro thu âm Takstar PC-K550

Giá bán: Liên hệ

Micro thu âm Takstar SM-12

Giá bán: Liên hệ

Micro thu âm Takstar GL400

Giá bán: Liên hệ

Micro thu âm Takstar K500

Giá bán: Liên hệ

Micro thu âm Takstar GL-100

Giá bán: Liên hệ

Micro thu âm Takstar SM-5B

Giá bán: Liên hệ

Micro thu âm Takstar SM-10B

Giá bán: Liên hệ

Micro thu âm Takstar SM-16

Giá bán: Liên hệ

Micro thu âm Takstar SM-8B

Giá bán: 750.000 đ

Micro thu âm Takstar GL-100USB

Giá bán: Liên hệ

Nguồn 48V cho micro Takstar PM-5

Giá bán: 650.000 đ

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!